Training intervisiebegeleiders

Elke intervisiegroep heeft een of meer intervisiebegeleiders en een coördinator.

Als coördinator draag je de verantwoordelijk voor de logistieke organisatie van de intervisie. Je hebt contact met de andere groepsleden, hoort hun wensen en bepaalt op basis daarvan de locatie. Intervisie voor thuisonderwijzende ouders vergt een andere logistiek dan intervisie op één vaste werkplek, daarom kan de locatie per avond wisselen. Ook zorg je als coördinator voor de convocatie.

Als intervisiebegeleiders bewaken we het proces tijdens de intervisie. We wisselen elkaar hierbij af, zodat de gelijkwaardigheid binnen de groep gewaarborgd wordt. We dragen zorg voor de veiligheid in de groep en zijn hierop aanspreekbaar. Om onszelf ook hierin scherp te houden, volgen we een training en nemen we deel aan studiedagen. Deze training staat open voor moeders die tenminste één jaar vrijgesteld zijn op basis van artikel 5, aanhef en onder b, van de Leerplichtwet. Je kunt in overleg met je thuisfront zelf besluiten of je de training tot intervisiebegeleider wilt volgen. De training vindt jaarlijks plaats in het najaar.

Omdat intervisiebegeleiding een belangrijke element van onze kwaliteitsborging is, houden we onszelf scherp door deelname aan studiedagen. Door het deelnemen aan de training tot intervisiebegeleider ga je deze verantwoordelijkheid en dit commitment aan.

Voor vragen naar verdere randvoorwaarden of voor suggesties kun je mailen naar info@thuisonderwijsdoenwesamen.nl.