Informatielijn voor geïnteresseerden

Deze informatielijn is beschikbaar voor christen-ouders die vanwege gewetensbezwaar geen aansluiting vinden bij scholen in hun omgeving.

Vragen jullie je af:

  • of je als ouders naast plichten ook rechten hebt als het om leerplicht gaat?
  • aan welke wettelijke eisen je moet voldoen als je gewetensbezwaar hebt?
  • hoe je je ervan verzekerd dat je kind een goede educatie krijgt als hij of zij niet ingeschreven staat op een school?
  • wat thuisonderwijs eigenlijk is, hoe je een educatieplan maakt en evalueert en hoe je jezelf scherp houdt?
  • hoe je thuiseducatie combineert met je huishouden, familie en andere verantwoordelijkheden?

Bel ons gerust, we zitten voor je klaar!

08 50 60 90 90

Geopend op maandag- en woensdagavond, van 20:30 tot 21:30 (niet voor vragen over juridische problemen)

Informatieavonden

Als jullie gewetensbezwaar hebben tegen de richting van de scholen in je omgeving, zie je jezelf gesteld voor de vraag: maar hoe dan verder? Hoe gaan we ervoor zorgen dat onze kinderen een goede educatie krijgen en dat zij goed voorbereid worden op volwassenheid? Bezwaar hebben tegen ander onderwijs is één, maar zorgen voor onderwijs dat wél in overeenstemming is met je levensovertuiging is de volgende stap. Thuisonderwijs, ik weet dat het voor mijn kinderen goed zou zijn, maar is het voor mij ook goed? Kan ik het wel? Kan ik het opbrengen? En hoe gaat dat dan? Dat zijn vragen die elke beginnende thuisonderwijzer zichzelf stelt.

Het geven van thuiseducatie vraagt toewijding. Maar het zien groeien van je kinderen, hen denksprongen te zien maken, hen zichzelf te zien overwinnen… Het plukken van vruchten die je zelf geplant hebt… dat geeft een enorme voldoening. Het geven van thuiseducatie wordt een vak waarin je jezelf steeds meer bekwaamt.

Toch is het goed om de vraag ‘is dit iets voor mij?’ eerlijk aan te gaan. De vragen die je jezelf stelt zijn legitiem en nodig om gesteld en beantwoord te worden. We willen je daarom uitnodigen op de startersavonden, of voor een persoonlijk gesprek de informatielijn te bellen.

Overweeg je thuisonderwijs te gaan geven, of ben je daar net mee begonnen? Wees dan welkom op een informatieavond voor starters. Hier is, naast de behandeling van deze vragen, ook ruimte voor ontmoeting met andere ervaren en nieuwe thuisonderwijzers.

Voor vragen, aanmelding en adresgegevens kun je mailen naar info@thuisonderwijsdoenwesamen.nl.
Voor een persoonlijk gesprek kun je op maandag- en woensdagavond bellen naar 085 060 9090 (geen juridische vragen).

 

 

Lifeline

Lifeline is een telefoonlijn, voor en door christen-thuisonderwijzers.

Met Lifeline bieden we een klankbord . Als thuisonderwijzers signaleren wij soms elementen in de educatie die extra aandacht nodig hebben. Even tijd nemen om daarover te sparren met een ervaren thuisonderwijsmoeder lost de meeste knelpunten snel op. Lifeline biedt deze mogelijkheid drie avonden in de week: maandag-, woensdag- en vrijdagavond.

Door Lifeline bieden we gelegenheid om hardop te denken, helpen we verder denken door vragen te stellen en helpen we met het structureren van de gedachten. Na een gesprek met Lifeline heb je de zaken goed op een rij en kun je met een heldere focus verder.

Je kunt bij Lifeline terecht voor de dingen waar je bij het thuisonderwijs tegenaan loopt, maar voor juridische vragen kun je beter terecht bij de juridische werkgroep.

Alle gesprekken worden vertrouwelijk behandeld.

Voor meer info, klik op Lifeline

Intervisie

Als thuisonderwijzers hebben we de gewoonte om onderwijssituaties met elkaar te bespreken. Sinds 2005 stellen mailinglijsten ons hiertoe in staat. Ook tijdens onze ontmoetingen sparren we en leggen we elkaar vraagstukken voor, verkennen en vergelijken we verschillende didactische mogelijkheden en geven we elkaar suggesties en tips. We stimuleren elkaar bij het stellen van doelen en kijken met elkaar mee bij het evalueren. Als ouders geven we niet alleen onderwijs, we zorgen ervoor dat we onszelf scherp houden en we wisselen actief informatie uit.

Lerend vermogen

Als thuisonderwijsouders hebben we een groot lerend vermogen dat onze kinderen ten goede komt. Door intervisie borgen we de kwaliteit van de educatie die onze kinderen krijgen. Door met en van elkaar te leren maximaliseren we ons potentieel en daar plukken onze kinderen de vruchten van. Ook leren zij van ons voorbeeld. Leren is voor hen en ons een vanzelfsprekend onderdeel van het leven.

Waarom intervisie?

Onze intervisie heeft tot doel:

  1. Het recht van onze kinderen op onderwijs te waarborgen
  2. De kwaliteit van de thuiseducatie te bevorderen
  3. Thuisonderwijzende vrijgestelde ouders collegiale consultatie te bieden
  4. Een kwaliteitsborgingscyclus te bieden
  5. Elkaar scherp te houden, aan te moedigen en te versterken

Werkgroep intervisie

De werkgroep Intervisie draagt er zorg voor dat de ouders die aangesloten zijn bij dit netwerk kunnen deelnemen aan continue en goed georganiseerde intervisie. We willen graag iedereen in staat stellen om elkaar dicht bij de eigen woonplaats te ontmoeten. De werkgroep heeft hierin een logistieke en praktische rol.

Deze vorm van collegiale consultatie versterkt wat wij als thuisonderwijsouders informeel al deden. Veel ouders kennen intervisie uit hun opleiding en werksituatie. Zij hebben de handen ineengeslagen en geven vanuit hun kennis en ervaring vorm aan de intervisiemogelijkheden voor thuisonderwijsouders.

Elke beroepsgroep heeft unieke kenmerken, de intervisie wordt daarop afgestemd. We gaan uit van bestaande intervisietheorieën en snijden deze toe op de unieke behoeften van thuisonderwijsouders. Om verder te professionaliseren is een draaiboek opgesteld dat nu in concrete situaties getest wordt. Aan de hand daarvan wordt het draaiboek verder toegespitst op de breedte aan didactische mogelijkheden binnen thuiseducatie. Ook evalueren we de intervisiemethoden die we gebruiken. Aan de hand van die evaluaties is het mogelijk de intervisiemethoden en de organisatie van de intervisie bij te stellen.

Intervisiegroepen

De intervisiegroepen bestaan uit 5-7 personen en elke intervisiegroep heeft één of meer intervisiebegeleiders. Zij ontvangen op regelmatige basis verdere training en verdieping, een belangrijk element van onze kwaliteitsborging.

Wil je je aansluiten bij een intervisiegroep of heb je suggesties? Mail dan naar info@thuisonderwijsdoenwesamen.nl

Training intervisiebegeleiders

Elke intervisiegroep heeft een of meer intervisiebegeleiders en een coördinator.

Als coördinator draag je de verantwoordelijk voor de logistieke organisatie van de intervisie. Je hebt contact met de andere groepsleden, hoort hun wensen en bepaalt op basis daarvan de locatie. Intervisie voor thuisonderwijzende ouders vergt een andere logistiek dan intervisie op één vaste werkplek, daarom kan de locatie per avond wisselen. Ook zorg je als coördinator voor de convocatie.

Als intervisiebegeleiders bewaken we het proces tijdens de intervisie. We wisselen elkaar hierbij af, zodat de gelijkwaardigheid binnen de groep gewaarborgd wordt. We dragen zorg voor de veiligheid in de groep en zijn hierop aanspreekbaar. Om onszelf ook hierin scherp te houden, volgen we een training en nemen we deel aan studiedagen. Deze training staat open voor moeders die tenminste één jaar vrijgesteld zijn op basis van artikel 5, aanhef en onder b, van de Leerplichtwet. Je kunt in overleg met je thuisfront zelf besluiten of je de training tot intervisiebegeleider wilt volgen. De training vindt jaarlijks plaats in het najaar.

Omdat intervisiebegeleiding een belangrijke element van onze kwaliteitsborging is, houden we onszelf scherp door deelname aan studiedagen. Door het deelnemen aan de training tot intervisiebegeleider ga je deze verantwoordelijkheid en dit commitment aan.

Voor vragen naar verdere randvoorwaarden of voor suggesties kun je mailen naar info@thuisonderwijsdoenwesamen.nl.

Verdiepingsavonden

Thuiseducatie doen we samen, en ook groeien we samen.
Verdiepingsavonden zijn echt bedoeld om als hele thuisonderwijsgemeenschap samen te groeien.
We komen samen in regionale groepen, en kijken dan naar een overdenking/studie die vanuit één van de groepen uitgezonden wordt via webcast.
Daar praten we dan in de groepen over door.
Daarna is er nog tijd voor ontmoeting en gebed.

Volgende verdiepingsavond: 14 maart. De groepen starten om 20:00, de webcast start om 20:30.

Klik hier om naar de webcast te gaan.
Klik hier om te zien waar in jouw regio een verdiepingsavond is.

Seminars

Het is voor alle thuisonderwijzers goed om scherp te blijven en bij te leren. Daarvoor worden regelmatig seminars georganiseerd.

Op 7 maart staat een seminar over sensorische integratie gepland. Sensorische integratie gebeurt meestal ‘vanzelf’ wanneer kinderen zich ontwikkelen, maar het kan gebeuren dat de ontwikkeling anders verloopt. Als ouders merk je dan dat je kind zich anders gedraagt dan andere kinderen, door prikkels op te zoeken of juist te vermijden. Dit kan zich uiten op allerlei gebieden, zowel fysiek op allerlei manieren, als ook sociaal en emotioneel.
Het is goed om meer zicht te krijgen op de problematiek die speelt bij kinderen met een sensorische integratie stoornis, en vooral hoe we hen kunnen helpen om beter in hun vel te komen. Twee sensorisch integratie therapeutes zullen de avond verzorgen.

Voor aanmelding en vragen, email info@thuisonderwijsdoenwesamen.nl

Binnenkort staat er ook weer een studie over Charlotte Mason op het programma. Het Charlotte Mason onderwijs is toonaangevend in de UK, en voor thuisonderwijzers heel goed toe te passen.

Mom’s Night Out

Bij Moms Night Out (MNO) draait het allemaal om ontmoeting. Een avond die spontaan georganiseerd wordt door een thuisonderwijsmoeder die haar huis open stelt voor haar collega-thuisonderwijzers.
Doorgaans wordt er op een emaillijst een oproep geplaatst. Daarin wordt de datum, tijd en plaats genoemd. Het adres kan er ook in, of via persoonlijke aanmeldingen als je dat liever wil.
Meestal staat er ook in de mail dat iedereen iets te eten of te drinken mee kan nemen.
En je kunt bepalen of er een tafel beschikbaar is om materialen in te zien, en of er ruimte is om spullen te stallen die weggegeven kunnen worden. Denk daarbij aan kleding en boeken.

Een MNO is een mooie gelegenheid om nieuwe thuisonderwijzers te ontmoeten, en bij te praten met oude bekenden!

Thuisonderwijsvaders

Thuisonderwijsvaders, een groep apart. Vaders met visie voor hun gezin, en die zorg dragen voor de inkomsten, juist om die visie uit te kunnen leven. Een netwerk van thuisonderwijsvaders.

Wil je hieraan bijdragen? Mail dan naar info@thuisonderwijsdoenwesamen.nl

Thuisonderwijs overzee

“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen…” 

– Matthéüs 28:19 –

Daar sta je dan. Klaar om te gaan. Jij en je gezin, naar de andere kant van de wereld. Omdat je je geroepen weet. Geroepen om te gaan en mee te werken aan een opdracht: ‘maakt alle volken tot mijn discipelen…”.

Maar hoe moet dat nu met je eigen ‘discipelen’? De kinderen die jullie vergezellen naar het veld? Welke mogelijkheden zijn er om hen te onderwijzen? Om hen mee te nemen in dat grote plan? Hoe zorg je voor balans tussen werk en gezin? Welke keuze maken jullie voor het onderwijs aan jullie eigen kinderen?

Worden jullie binnenkort uitgezonden en wil je je oriënteren op de onderwijsmogelijkheden voor je kinderen? Weet dan dat er een groot netwerk van christenouders is die in Nederland thuisonderwijs geven. Hun redenen daarvoor vind je op richtingbezwaar.nl. Maar voel je niet verplicht om daar direct een kijkje te nemen. Wat we jullie graag willen laten weten, is dat je niet alleen op pad hoeft te gaan als je kiest voor thuisonderwijs over de grens.

Je bent een moeder (en vader) met een roeping en wij ondersteunen je graag in je wens om thuisonderwijs te geven. Een plek op het veld kan eenzaam zijn, maar met de mogelijkheden van tegenwoordig hoeft je je bij je thuisonderwijs niet alleen te voelen.

Wat kunnen wij voor je doen?

Zijn jullie er nog niet uit hoe je de educatie voor je kind(eren) gaat regelen?

Op een startersavond krijg je een goed beeld van thuisonderwijs, maar er is wat minder ruimte om persoonlijke vragen te beantwoorden. Daarom kun je ons ook bereiken via onze Infolijn (08 50 60 90 90, maandag en woensdag van 20.30 – 21.30 uur).

Hebben jullie je beslissing genomen en wordt het (grotendeels) thuisonderwijs?

Thuisonderwijzers overzee bieden we graag toegang tot ons online archief, onze regelmatige webcasts (vier keer per jaar) en tot intervisiemogelijkheden. Ook staat Lifeline voor je open. Mocht het door tijdsverschillen lastig zijn om ons op de Nederlandse openingstijden te bellen, geef dan gerust een seintje en we kijken wat er buiten die tijden mogelijk is.

Ontdek wat thuisonderwijs kan betekenen voor jullie roeping. Onze God is een God van relaties. Jullie gezin en de manier waarop jullie met je kinderen omgaan, brengt een stille, maar krachtige boodschap.

 

Expats in the Netherlands

There are many homeschooling expats in the Netherlands and if you’re one of them we welcome you!

We know that homeschooling in a different country can be quite the challenge. Our goal is to connect expats with other expats AND with the Dutch (English speaking) homeschoolers, so we can built a community of Christian homeschoolers that support and encourage another.

If you want to connect with other (expat) homeschoolers, please contact us at info@thuisonderwijsdoenwesamen.nl and we will make sure you get a warm welcome to our beautiful homeschool community

 

Uitleg methoden en curricula

Thuiseducatie? Hoe geef je dan les? Volg je een programma? Welke methodes zijn er? Deze vragen komen vaak als eerste naar voren als men thuiseducatie overweegt. En terecht, want het onderwijzen van je kind is belangrijk en ook een van de rechten van een kind.

Thuisonderwijzers nemen dit recht zeer serieus en dat is te zien aan de vele methodes en curricula die beschikbaar zijn voor thuisonderwijzers.

Hieronder volgt een greep uit een aantal methodes en curricula. Door op de link te klikken krijgt u een uitleg over de methode/curricula.

Verder hebben we aan een aantal ouders gevraagd om hun ervaringen te delen met de verschillende methodes en curricula.

Vanwege de privacy van de ouders die hieraan meewerken is dit beveiligd met een wachtwoord.

Voor het verkrijgen van de inlog gegevens kunt u mailen naar info@thuisonderwijsdoenwesamen.nl

Gebruik jij een methode waar je erg enthousiast over bent en zit deze er niet bij of wil je een recensie geven over een benadering of methode neem dan contact met ons op via info@thuisonderwijsdoenwesamen.nl


 

Thuisonderwijs benaderingen

Charlotte Mason
Eclectisch Thuisonderwijs
Klassiek Thuisonderwijs ~ Well Trained Mind
Unschooling

 

Volledige Curriculum aanbieders

Wereldschool
Sonlight ~ The way you wish you’d been taught
My Father’s World ~ See the World through God’s Eyes

 

Leesmethodes
Taalfontein
Leespraat
Taalkanjer/De Haan
Veilig Leren Lezen
Taalzee
Juffrouw Blom

Schrijfmethodes
Schrijven leer je zo
Schrift

Rekenmethodes
Math U See
Rekenwonders (rekenwonders is de Nederlandse versie van Singapore Math)
Rekenzeker
Rekentuin
Kahn Academy
IXL

Talen
Rosetta Stone
DuoLingo

Typen
Typtopia
Ducktypen

Science (biologie, scheikunde, natuurkunde)
Apologia
Kahn Academy
Science in the Beginning

Kunst
Artistic pursuit

 

Thuiseducatie voortgezet onderwijs

Thuiseducatie voor het voortgezet onderwijs – een vak apart?

Natuurkunde, scheikunde, hogere wiskunde: kan ik dat wel? Hoe kies je methodes? Hoe bepaal je het niveau? Hoe krijg je alles gedaan? Hoe combineer je het met kleinere kinderen die op basisschoolniveau educatie krijgen? Begrijpelijke en verstandige vragen als je voortgezet thuisonderwijs voorbereidt.

Ook het voortgezet thuisonderwijs staat niet op zichzelf, maar valt binnen het meeromvattende discipelschap. Je kinderen verdiepen zich verder in Gods schepping, op een abstractere manier dan in de eerste fase. Ze leren over de schepping, over de wetmatigheden die God zelf geschapen heeft in de exacte vakken en de talen en over Gods weg met de wereld in geschiedenis en aardrijkskunde.

Als je nadenkt over het vervolg van je thuisonderwijs, dan kun je je beperken tot de academische kant, maar bestrijken we dan de volle breedte van wat God ons aan mogelijkheden geeft om onze kinderen te vormen? Hij vraagt van ons in de eerste plaats dat onze kinderen Hem leren kennen en liefhebben en ook ontzag voor Hem leren. Bij het inslaan van de weg naar voortgezet onderwijs ga je ook de tweede helft in van de tijd die God je heeft gegeven om je kinderen te onderwijzen. De academische vorming mogen we zien in de context van de brede vorming die onze kinderen moeten krijgen om zich een eigenstandige plaats in onze maatschappij te verwerven. En bedenk daarbij ook dat er kinderen zijn waarvoor een sterk academische vorming minder voor de hand ligt, kinderen waarbij een ambacht (loodgieter, stratenmaker, etc.), een verzorgend beroep of een artistieke vorming beter passen bij de aanleg die God het gegeven heeft.

Hoe bereid je je voor op een voortgezette thuiseducatie?

a. Doel nog helder?
Kijk of je je bestemming/doel (nog) helder voor ogen hebt en stel deze zo nodig bij.

b. Doelstellingen nog actueel?
Kijk of je concrete doelstellingen nog steeds actueel zijn of dat ze bijstelling behoeven.

c. Wie is je kind?
Kijk ook of je je beeld van je kinderen helder hebt en of het juist is. Soms kan het gekleurd raken door moeiten die we hebben met een kind, maar het is belangrijk dat we een juist beeld krijgen van wat het kind kan en welke gaven het heeft. Hiervoor is de wijsheid en het inzicht dat God ons door zijn Geest kan geven onmisbaar.

Voor je daarom aan voortgezet thuisonderwijs begint, is het goed om weer eens even met z’n tweeën te gaan zitten en opnieuw samen na te gaan wat je kind voor persoon is.

– wat zijn de sterke kanten?
– de kanten die nog versterking kunnen gebruiken?
– wat kan je kind aan en wat gaat hem boven de pet?
– wat behoeft nog bijstelling?
– wat behoeft aanmoediging?
– wat is zijn of haar karakter en persoonlijkheid?
– wat zijn hun gaven?
– wat zijn hun interesses?
– hoe zit je kind in elkaar, is het een academisch kind of juist ambachtelijk of verzorgend?

Bovenstaande vragen zijn niet nieuw voor je. Ze helpen je om het even puntig te formuleren, zodat je vandaaruit verder kunt denken.

Maar fris zelf ook even weer op: we hadden gewetensbezwaren en geven onze kinderen daarom thuis een educatie, maar wat stond ons voor ogen? Zijn we nog op koers?

Voor sommige kinderen en ouders is het van meet af aan heel duidelijk welke kant het kind op zal gaan, voor anderen blijft dit lange tijd onduidelijk. De laatste groep zal dan waarschijnlijk langer een brede educatie blijven aanbieden waarbij het kind later nog goed en vlot kan specialiseren, anderen zullen naast de algemene kennis al eerder het pad in slaan waar het kind op lijkt uit te zullen komen.

d. Leg vast, documenteer

Een laatste punt: om ‘the end in mind’ te houden, helpt het om wat je doet vast te leggen.

Voor je kind:
* zodat het later weet wat hij/zij zoals gedaan heeft
* om later inspiratie op te doen voor zijn eigen kinderen
* om te zien wat hij leert en doet

Voor jezelf:
* zodat je goed overzicht houdt over de vorderingen en helder hebt wat jullie samen doen
* om te evalueren of jullie nog op koers liggen
* om duidelijkheid te krijgen in interesses en gaven van je kind

Wellicht voor de toekomst:
* in sommige situaties kan een portfolio of een duidelijk overzicht van levenservaring een pré zijn voor opleidingen of werkgevers of als je kind als ondernemer aan de slag wil.

Dit is een eerste start. Mocht je tegen concrete vragen aanlopen, doe dan gerust een beroep op Lifeline, je medethuisonderwijzers of je intervisiegroep. Vragen die je daar zou kunnen stellen zijn:

hoe kies je methodes? Hoe bepaal je het niveau? Hoe krijg je alles gedaan? Hoe combineer je het met kleinere kinderen die op basisschoolniveau educatie krijgen?

En hoe ga je verder na het voortgezet onderwijs?

Je kinderen kunnen hun voortgezet thuisonderwijs op allerlei manieren afsluiten. Bijvoorbeeld met een Nederlands of een Amerikaans diploma. Eén van de voorbeelden in de laatste categorie is het CLEP-systeem. CLEPs zijn College Level Education Points. Door CLEP-examens af te leggen, verzamel je deze punten. Drie tot zes per examen. Deze studiepunten kun je later inbrengen bij een college of university. Tot nu toe is dit systeem in Nederland nog erg onbekend, maar daar kan verandering in komen.

Lees verder…

 

Mailinglijsten

Mailinglijsten zijn van groot belang voor de onderlinge communicatie van thuisonderwijzers. Lange tijd was dit nagenoeg de enige manier om elkaar te leren kennen, advies te vragen en voor excursies uit te nodigen.

Ook nu zijn de yahoolijsten de manier waarop het meest wordt uitgewisseld en georganiseerd.

Om je aan te melden voor deze lijsten klik je op de volgende link en volg de instructies*

Jozua24v15

Christelijke TO lijst

* Yahoo heeft recentelijk verplicht dat je een yahoo account nodig hebt om je aan te melden bij de lijsten. Onze excuses als dit onduidelijkheid veroorzaakt. Mocht je problemen hebben bij het aanmelden, geef het dan door aan info@thuisonderwijsdoenwesamen.nl

Boeken

Boeken spelen een belangrijke rol bij het geven van thuiseducatie. Zowel voor ouders als voor kinderen is er grote rijkdom te vinden in boeken. Een onderwerp dat dus niet kan missen op een site voor en door thuisonderwijzers.

Boeken voor beginnende thuisonderwijzers:

Mary Pride’s Complete Guide To Getting Started In Homeschooling

Dit boek geeft een goede introductie in wat erbij komt kijken om thuiseducatie te geven.  Verschillende methodes worden besproken, de organisatie van thuiseducatie, hoe kinderen  leren, en het geven van thuiseducatie in bijzondere situaties.

Excursies

Excursies worden door thuisonderwijzers spontaan en veelvuldig georganiseerd. In de agenda worden de excursies geplaatst die geen limiet hebben voor het aantal kinderen.

Op deze pagina vind je een overzicht van ideeën waar excursies georganiseerd kunnen worden, gerangschikt per provincie. We willen jullie aanmoedigen hier gebruik van te maken, en aan te vullen via info@thuisonderwijsdoenwesamen.nl. Zowel musea als bedrijven die benaderd kunnen worden mogen hier geplaatst worden.
Als je een excursie wil organiseren kun je ook denken aan mensen met beroepen of hobby’s in je eigen netwerk.

Wil je helpen de lijst aan te vullen, of een recensie schrijven op onze beveiligde omgeving? Stuur dan een mailtje naar info@thuisonderwijsdoenwesamen.nl

Groningen

Friesland
Natuurmuseum Leeuwarden

Drenthe
Hunebedcentrum 
Drents museum

Overijssel

Flevoland
Aviodrome

Gelderland
Oude Ambachten en Speelgoedmuseum

Utrecht
Spoorwegmuseum

Noord-Holland 

Zuid-Holland

Zeeland 

Brabant 

Limburg

Workshops voor kinderen

Het mooie van thuiseducatie is dat er allerlei mogelijkheden zijn om in groepsverband te onderwijzen. Dit kan bij gelegenheid of structureel.

Voorbeelden van workshops die zijn georganiseerd zijn beeldende vorming, tekenen, samenzang, groepsdans, voordracht van gedichten, het maken van attributen, wol vilten, het instuderen van een musical, brood bakken, scheikunde proefjes en nog veel meer.
Typerend aan een workshop is dat kinderen zelf met hun handen iets kunnen doen.

Bij het organiseren van een workshop is het belangrijk om rekening te houden met de volgende aspecten:

– Leeftijd: Voor welke leeftijd is de workshop? Bedenk dat er hele gezinnen komen, dus voor grotere en kleinere kinderen moet ook iets te doen zijn. Dat kan ook verzorgd worden door een andere moeder.
– Groepsgrootte: Hoe groot kan de groep zijn?
– Locatie: kies een locatie die groot genoeg is voor de workshop, en ook voor de kinderen die niet mee doen. Als er voor de andere kinderen iets verzorgd wordt moet daar ook ruimte voor zijn. Ruimtes bij speeltuinen en kinderboerderijen zijn aan te raden.
– Kosten: Wat zijn de kosten van de workshop, de huur van de ruimte, koffie en thee, evt de reiskosten en bijdrage voor de persoon die de workshop geeft? Bedenk dat het haalbaar moet zijn voor gezinnen die van 1 inkomen rond moeten komen.

Het organiseren van een workshop vraagt wat organisatie, maar geeft grote voldoening! Hou dus vooral de camera bij de hand en geniet van al die geconcentreerde kindergezichtjes.

Communicatie hierover gaat via de mailinglijsten.